PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG XUYÊN
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề Tiếng Anh lớp 3 cuối kì 1 năm học 2018-2019 Đào Văn Tươi [HyperLink19]
2 Đề LS&ĐL lớp 4 cuối kì ! năm học 2018-2019 Đào Văn Tươi [HyperLink19]
3 Đề LS&ĐL lớp 5 cuối kì ! năm học 2018-2019 Đào Văn Tươi [HyperLink19]
4 Đề Khoa học lớp 5 cuối kì ! năm học 2018-2019 Đào Văn Tươi [HyperLink19]
5 Đề Khoa học lớp 4 cuối kì ! năm học 2018-2019 Đào Văn Tươi [HyperLink19]
6 Đề Tiếng Việt lớp 5 cuối kì ! năm học 2018-2019 Đào Văn Tươi [HyperLink19]
7 Đề Toán lớp 5 cuối kì ! năm học 2018-2019 Đào Văn Tươi [HyperLink19]
8 Đề Toán lớp 4 cuối kì ! năm học 2018-2019 Đào Văn Tươi [HyperLink19]
9 Đề Tiếng Việt lớp 4 cuối kì ! năm học 2018-2019 Đào Văn Tươi [HyperLink19]
10 Đề Tiếng Việt lớp 1 cuối kì ! năm học 2018-2019 Đào Văn Tươi [HyperLink19]
11 Đề toán lớp 1 cuối kì ! năm học 2018-2019 Đào Văn Tươi [HyperLink19]
12 Đề Tin học lớp 5 cuối kì 1 năm học 2017-2018 Bùi Thị Loan [HyperLink19]
13 Đề Tin học lớp 4 cuối kì 1 năm học 2017-2018 Bùi Thị Loan [HyperLink19]
14 Đề Tin học lớp 3 cuối kì 1 năm học 2017-2018 Bùi Thị Loan [HyperLink19]
15 Đề Lịch sử - Địa lí lớp 4 cuối kì 1 năm học 2017-2018 Bùi Thị Loan [HyperLink19]
16 Đề Khoa học lớp 4 cuối kì 1 năm học 2017-2018 Bùi Thị Loan [HyperLink19]
17 Đề Khoa học lớp 5 cuối kì 1 năm học 2017-2018 Bùi Thị Loan [HyperLink19]
18 Đề Lịch sử - Địa lí lớp 5 cuối kì 1 năm học 2017-2018 Bùi Thị Loan [HyperLink19]
19 Đề Toán lớp 5 cuối kì 1 năm học 2017-2018 Bùi Thị Loan [HyperLink19]
20 Đề Tiếng Việt lớp 5 cuối kì 1 năm học 2017-2018 Bùi Thị Loan [HyperLink19]
1234