PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG XUYÊN
HỆ THỐNG QUẢN LÍ GIÁO ÁN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Toán lớp 5: Viết số đo thời gian dưới dạng số thập phân Hà Thị Hạnh [HyperLink19]
2 Toán lớp 5: Nhân số đo thời gian với một số Hà Thị Hạnh [HyperLink19]
3 Tập đọc lớp 5: Thày thuốc như mẹ hiền. Hà Thị Hạnh [HyperLink19]
4 Tập đọc lớp 5: Thuần phục sư tử Hà Thị Hạnh [HyperLink19]
5 Tập đọc lớp 5: Tà áo dài Việt Nam. Hà Thanh Huyền [HyperLink19]
6 Tập đọc: Rước đèn ông sao Bùi Thị Loan [HyperLink19]
7 Đạo đức: Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác Bùi Thị Loan [HyperLink19]
8 Bài giảng Toán 3: Rút về đơn vị Hoàng Xuân Thanh [HyperLink19]
9 Địa lí lớp 5: Châu Phi (Kì II) Hà Thị Hạnh [HyperLink19]
10 Đạo đức: Tiết kiệm thời giờ Hà Thị Hạnh [HyperLink19]
11 Tập đọc: Thuần phục sư tử Hà Thị Hạnh [HyperLink19]