PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG XUYÊN
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Báo cáo kết quả thi tiếng Anh trên mạng cấp trường 3/12/2016 [HyperLink19]
2 Báo cáo triển khai hoạt động kỉ niệm ngày 20-11 năm học 2016-2017 22/11/2016 [HyperLink19]
3 Báo cáo số liệu công tác Đội năm học 2016-2017 12/9/2016 [HyperLink19]
4 Báo cáo tổng hợp đội ngũ CB-GV năm học 2016-2017 11/7/2016 [HyperLink19]
5 Báo cáo số liệu EMIS đầu năm năm học 2016-2017 8/9/2016 [HyperLink19]
6 Báo cáo số liệu EQMS đầu năm năm học 2016-2017 10/9/2016 [HyperLink19]