PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG XUYÊN
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn
Tuần : 04 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 16/09/2019
Chào cờ đầu tuần. Hội ý giáo viên
Tuần : 04 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 17/09/2019
Dạy học theo chương trình. Khảo sát chất lượng khối 5
Tuần : 04 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 18/09/2019
Dạy học theo chương trình. 
Tuần : 04 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 19/09/2019
Dạy học theo chương trình. 
Chiều từ 15h10-17h: Sinh hoạt tổ chuyên môn
Tuần : 04 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 20/09/2019
Dạy học theo chương trình. 
Kí giáo án tuần 4