PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG XUYÊN
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1AHà Thị Hạnh
2Tiếng Việt1BĐào Thị Thoa
3Tiếng Việt1CTrương Thị Ngọc
4Tiếng Việt1DPhạm Thị Liên
5Tiếng Việt2APhạm Thị Huế
6Tiếng Việt2BHà Thanh Huyền
7Tiếng Việt2CPhạm Thị Oanh
8Tiếng Việt2DTrần Thị Thùy Linh
9Tiếng Việt3ANguyễn Thuý Quỳnh
10Tiếng Việt3BNguyễn Thùy Linh
11Tiếng Việt3CBùi Văn Luân
12Tiếng Việt3DPhạm Thị Thảo
13Tiếng Việt4ABùi Thị Thuý
14Tiếng Việt4BBùi Thị Phương Nhung
15Tiếng Việt4CNguyễn Thị Lan
16Tiếng Việt5ANguyễn Thị Thuý Nga
17Tiếng Việt5BPhạm Thị Thêu
18Tiếng Việt5CPhạm Thị Khuyên