PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG XUYÊN
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Hà Linh Chi
   Sinh ngày: 26/02/2006  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Thôn 7- Tân Hương -Ninh Giang- Hải Dương
   Thành tích:    HSG Viết chữ đẹp cấp huyện
   Năm học: 2013 - 2014
   Hoàng Thị Thu Hiền
   Sinh ngày: 26/01/2006  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Đông Cao- Đông Xuyên -Ninh Giang- Hải Dương
   Thành tích:    HSG Viết chữ đẹp cấp huyện
   Năm học: 2013 - 2014
   Hoàng Phi Hùng
   Sinh ngày: 04/08/2006  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: TT Ninh Giang -Ninh Giang- Hải Dương
   Thành tích:     HSG Tiếng Anh cấp huyện
   Năm học: 2013 - 2014
   Nguyễn Thị Vũ Vui
   Sinh ngày: 01/10/2006  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Bạt- Đông Xuyên - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:    HSG Viết chữ đẹp, Tiếng Anh cấp huyện
   Năm học: 2013 - 2014
   Ngô Thị Yến
   Sinh ngày: 14/05/2006  
   Lớp: 2B
   Chỗ ở: Đông Cao- Đông Xuyên- Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:    HSG Viết chữ đẹp cấp huyện
   Năm học: 2013 - 2014
   Nguyễn Thị Thùy Dung
   Sinh ngày: 04/09/2006  
   Lớp: 2C
   Chỗ ở: Đông Cao- Đông Xuyên- Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:    HSG Viết chữ đẹp cấp huyện
   Năm học: 2013 - 2014
   Nguyễn Ngọc Hà
   Sinh ngày: 02/03/2006  
   Lớp: 2C
   Chỗ ở: Đông Cao- Đông Xuyên -Ninh Giang- Hải Dương
   Thành tích:    HSG Viết chữ đẹp cấp huyện
   Năm học: 2013 - 2014
   Ngô Thị Hồng Hải
   Sinh ngày: 16/03/2005  
   Lớp: 3A
   Chỗ ở: Đông Cao - Đông Xuyên - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     HSG Viết chữ đẹp cấp huyện, cấp tỉnh
   Năm học: 2013 - 2014
   Nguyễn Vân Khánh
   Sinh ngày: 20/05/2005  
   Lớp: 3A
   Chỗ ở: Xuyên Hử - Đông Xuyên - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:    HSG Viết chữ đẹp, Aerobic cấp huyện
   Năm học: 2013 - 2014
   Hoàng Phương Linh
   Sinh ngày: 23/05/2005  
   Lớp: 3A
   Chỗ ở: Đông Cao - Đông Xuyên - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:    HSG Viết chữ đẹp, Aerobic cấp huyện
   Năm học: 2013 - 2014
123456