PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG XUYÊN
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tạp chí Giáo dục Tiểu học 1 9000
2 Tạp chí Khoa học 2 38000
3 Tạp chí thiết bị giáo dục 5 110000
4 Tạp chí khoa học Giáo dục 7 133000
5 Tạp chí dạy và học ngày nay 7 140000
6 Tạp chí Giáo dục 12 228000
7 Tạp chí sách thư viện và thiết bị giáo dục 62 403000
8 Sách thử nghiệm VNEN Khối 4 83 0
9 Sách giáo khoa khối 2 103 716100
10 Sách giáo khoa khối 1 110 1375600
11 Sách giáo khoa 133 923600
12 Sách pháp luật 164 8793400
13 Sách nghiệp vụ VNEN 170 0
14 Sách giáo khoa khối 5 171 1594300
15 Sách giáo khoa khối 3 173 2445500
16 Sách thử nghiệm VNEN Khối 2 215 0
17 Sách bài tập 245 1103800
18 Sách giáo khoa khối 4 251 3916000
19 Tạp chí Thế giới trong ta 295 4635000
20 Tạp chí Toán tuổi thơ 360 3150000
21 Sách nghiệp vụ 1001 18443900
22 Sách thiếu nhi 1588 26400400
23 Sách tham khảo 1959 54043700
 
TỔNG
7117
128602300